Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Trung tâm phát triển quỹ đất

 • Lại Như Ý

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó giám đốc Điền thoại: 0212.3666.386 Địa chỉ thư điện tử: ygpmbmocchau@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Trung tâm phát triển quỹ đất được Giám đốc giao

 • Trần Hoàng Khiêm

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : GĐ Trung tâm - ĐT: 02123.666.386 Địa chỉ thư điện tử: khiemtranvanho@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Trung tâm phát triển Qũy đất