Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

UBND huyện Vân Hồ

 • Hoàng Văn Sơn

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách 2968

 • Nguyễn Huy Huynh

  Ngày 28 tháng 07 năm 2017

  Chức vụ: Trưởng phòng

 • Vũ Mạnh Thắng

  Ngày 07 tháng 02 năm 2017

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Vũ Thanh Hải

  Ngày 07 tháng 03 năm 2016

  Chức Vụ : Trưởng Phòng

 • Phạm Xuân Định

  Ngày 04 tháng 03 năm 2016

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng - ĐT: 0223.666.383

 • Nguyễn Huy Anh

  Ngày 27 tháng 01 năm 2016

  Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện - ĐT: 0223.666.240