Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Ủy ban kiểm tra

 • Vũ Văn Kiên

  Ngày 25 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT - ĐT: 0223.666.318

 • Quách Công Cầm

  Ngày 24 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Phó Chủ nhiệm ĐT: 0223.666.318