• Mùi Anh Tiến - Chủ tịch

    Mùi Anh Tiến - Chủ tịch

    Ngày 14 tháng 09 năm 2014

    - Họ và tên: Mùi Anh Tiến - Sinh ngày: 11 tháng 5 năm 1970 - Dân tộc: Mường - Quê quán: Xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Nơi ở hiện nay: Bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, kiêm Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. - Số điện thoại: + CQ: 02128.588.668 + DĐ: 0904.102.777 - Email: muitiensl@gmail.com - Trình độ: Thạc sĩ xã hội học - Lý luận chính trị: Cao cấp.