• Phong tục tập quán của các dân anh em huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

  Phong tục tập quán của các dân anh em huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

  Ngày 20 tháng 04 năm 2017

  Những nét chính trong phong tục tập quán của các dân anh em huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 • Văn hóa các dân tộc huyện Vân Hồ

  Văn hóa các dân tộc huyện Vân Hồ

  Ngày 10 tháng 04 năm 2017

  Vân Hồ có 6 dân tộc anh em chủ yếu cùng sinh sống trên địa bàn (bao gồm dân tộc: Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao, Tày). Các dân tộc có truyền thống đoàn kết gắn bó trong đấu tranh, sản xuất và giao lưu văn hóa, hình thành và phát triển nền văn hóa cộng đồng đa dạng, phong phú, có tính nhân văn cao

 • Văn hóa các Dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ.

  Văn hóa các Dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ.

  Ngày 05 tháng 10 năm 2015

  Vân Hồ có 5 dân tộc anh em chủ yếu cùng sinh sống trên địa bàn (bao gồm dân tộc: Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao). Các dân tộc có truyền thống đoàn kết gắn bó trong đấu tranh, sản xuất và giao lưu văn hóa, hình thành và phát triển nền văn hóa cộng đồng đa dạng, phong phú, có tính nhân văn cao. Ngoài ra mỗi dân tộc có một nền văn hóa mang những đặc trưng độc đáo riêng được hình thành từ lâu đời với những giá trị văn hóa truyền thống tạo ra những nét hấp dẫn khách du lịch như: