Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Văn phòng HĐND Và UBND

 • Hoàng Văn Sơn

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách 2968

 • Vũ Văn Dũng

  Vũ Văn Dũng

  Ngày 04 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Chánh Văn Phòng - ĐT: 0223.666.255

 • Mùi Thị Thiệp

  Mùi Thị Thiệp

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Chánh Văn Phòng - ĐT: 0223.666.247