Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

VP Huyện ủy

 • Trần Đức Thọ

  Ngày 18 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ : Chánh Văn Phòng Huyện Ủy - ĐT : 0223 666 254

 • Nguyễn Ngọc Hải

  Nguyễn Ngọc Hải

  Ngày 17 tháng 09 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chánh Văn Phòng Huyện Ủy - ĐT : 0223 666 253