Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Xã Mường Men

 • Hà Văn Toán

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 • Vì Văn Triền

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Lò Văn Huyên

  Ngày 05 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

 • Hà Thị Cảnh

  Ngày 09 tháng 05 năm 2017

  Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

 • Hà Văn Tuyến

  Hà Văn Tuyến

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Chủ tịch UBND