• Hà Văn Toán

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 • Vì Văn Triền

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Lò Văn Huyên

  Ngày 05 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

 • Hà Thị Cảnh

  Ngày 09 tháng 05 năm 2017

  Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

 • Hà Văn Tuyến

  Hà Văn Tuyến

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Chủ tịch UBND