• Đinh Văn Trền

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng ủy xã

 • Vì Văn Hân

  Ngày 16 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Đinh Văn Lành

  Ngày 15 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND