Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu

Xã Vân Hồ

 • Ngô Văn Dự

  Ngày 01 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Chủ tịch UBND

 • Đỗ Văn Kiên

  Đỗ Văn Kiên

  Ngày 31 tháng 12 năm 2015

  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

 • Mùi Văn Hưng

  Ngày 17 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

 • Mùi Văn Thủy

  Ngày 16 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Vàng A Sứ

  Ngày 15 tháng 09 năm 2015

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND