Báo cáo

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ
 2616/BC-UBND20/09/2017

Tình hình thực hiên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Quốc phòng - An ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017

 2374A25/08/2017

Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện

 2374B25/08/2017

Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện

 2374C25/08/2017

Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện

 804/BC-UBND11/06/2015

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Vân Hồ

[Collapse]Cơ quan ban hành: Phòng Tài chính - Kế hoạch
 02/BC-HĐTĐ11/09/2017

Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý

[Collapse]Cơ quan ban hành: Khác
 603/BC-CTK27/09/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 (tỉnh Sơn La)