Chỉ thị

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ
 3648/CT-UBND18/12/2017

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2018

 05/CT-UBND03/12/2015

ChỈ thị Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định, kinh phí xã hội hóa giáo dục, tiếp nhận quà từ thiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả