Công văn

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ
 68/UBND-NN11/01/2018

Tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi, băng giá, sương muối, rét đậm, rét hại, khô hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân 2017 - 2018

 65/UBND-VP10/01/2018

V.v chuẩn bị các điều kiện tổ chức khởi công xây dung nhà máy TH

 3577/UBND-TCKH11/12/2017

V.v tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tháng 12 năm 2017

 3273/UBND-VP21/11/2017

V.v thực hiện Công văn số 11486/VPCP-TTĐT ngày 27/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

 3265/UBND-NN21/11/2017

V.v phối hợp thực hiện nhiệm vụ và công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng

 1683/UBND-VP06/06/2017

V/v thực hiện Công điện Hỏa tốc số 06/CĐ-TW hồi 15 giờ 15 ngày 16/6/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

 806/UBND-NN04/04/2017

Triển khai Công điện hỏa tốc số 427/CĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm A/H7N9

 05/TĐKT17/11/2016

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

 1080/UBND-NV13/06/2016

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện văn minh công sở trên địa bàn huyện

[Collapse]Cơ quan ban hành: Khác
 2201/SYT-VP02/01/2018

Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đến các đơn vị theo quy định.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả