Kế hoạch

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ (Continued on the next page)
 2605/KH-UBND19/09/2017

Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

 1768/KH-UBND22/06/2017

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khoa sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện xây dựng dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Khoa

 307/KH-UBND16/02/2017

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, chào mững các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2017

 1313/KH-UBND06/07/2016

KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2016 - 2020

 1071/KH-UBND10/06/2016

Kế hoạch Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

 892/KH-UBND 23/05/2016

Kế hoạch xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến huyện Vân Hồ năm 2016

 754/KH-UBND28/04/2016

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện Dự án quy hoạch khu chăn nuôi bò sữa tại bản Pa Chè 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

 324/KH-UBND29/02/2016

KẾ HOẠCH tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016

 188/KH-UBND22/12/2015

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 21.12.2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vân Hồ

 67/KH-UBND05/05/2015

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015

 37/KH-UBND13/03/2015

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu