Kế hoạch

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ (Continued on the next page)
 213/KH-UBND24/01/2018

Triển khai nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2018

 214/KH-UBND24/01/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 152/KH-UBND19/01/2018

kế hoạch tuyển chon lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số it người giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện VÂn Hồ

 2725/KH-UBND03/10/2017

Triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vân Hồ

 2619/KH-UBND20/09/2017

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Hồ năm 2018 (Bước 2)

 2605/KH-UBND19/09/2017

Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

 90/KH-UBND12/01/2017

Kế hoạch kiểm tra hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vân Hồ

 90/KH-UBND12/01/2017

Kế hoạch kiểm tra hoạt động tham dò khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vân Hồ

 1313/KH-UBND06/07/2016

KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công giai đoạn 2016 - 2020

 1071/KH-UBND10/06/2016

Kế hoạch Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

 892/KH-UBND 23/05/2016

Kế hoạch xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến huyện Vân Hồ năm 2016

Page 1 of 2 (22 items)Prev12Next