Quy trình giải quyết TTHC

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND-NV (Continued on the next page)
 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục thành lập Hội

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục đổi tên Hội

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục Hội tự giải thể

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục xét tuyển viên chức

 CẤP HUYỆN20/05/2016

Thủ tục xét đặc cách viên chức

Page 1 of 6 (61 items)Prev123456Next

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu