Quy trình ISO

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ
 QT 0116/11/2015

Quy trình kiểm soát tài liệu

 QT-0216/11/2015

Quy trình kiểm soát hồ sơ

 QT-0316/11/2015

Quy trình đánh giá nội bộ

 QT-0416/11/2015

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

 QT-0516/11/2015

Quy trình hành động khắc phục

 QT-0616/11/2015

Quy trình hành động phòng ngừa

 QT-0716/11/2015

Quy trình xem xét của lãnh đạo