Quy trình ISO

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ
 QT 0116/11/2015

Quy trình kiểm soát tài liệu

 QT-0216/11/2015

Quy trình kiểm soát hồ sơ

 QT-0316/11/2015

Quy trình đánh giá nội bộ

 QT-0416/11/2015

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

 QT-0516/11/2015

Quy trình hành động khắc phục

 QT-0616/11/2015

Quy trình hành động phòng ngừa

 QT-0716/11/2015

Quy trình xem xét của lãnh đạo

[Collapse]Cơ quan ban hành: Phòng Tư pháp
 ISO16/03/2017

Quy trình ISO đối với thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện lĩnh vực Tư pháp

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu