Quyết định

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ (Continued on the next page)
 340/QĐ-UBND26/04/2018

Quyết định công nhận kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển, không trúng tuyển lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

 301/QĐ-UBND12/04/2018

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chọn lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện Vân Hồ (Lần 2)

 60/QĐ-UBND23/01/2018

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2018

 1450/QĐ-UBND30/10/2017

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

 1150/QĐ-UBND01/09/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số ngành phụ trách các xã

 1151/QĐ-UBND31/08/2017

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng gắn với quy hoạch phát triển 3 loại rừng đến năm 2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn huyện Vân Hồ

 285/QĐ-UBND11/04/2017

Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bang khu 35ha Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ tại tieru khu Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2 xã Vân Hồ đợt 2

 267/QĐ-UBND29/03/2017

Về việc công nhận kết quả phỏng vấn và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc UBND huyện Vân Hồ

 266/QĐ-UBND29/03/2017

Về việc công nhận kết quả phỏng vấn xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ năm 2017 đối với sinh viên hệ cử tuyển

 264/QĐ-UBND05/04/2017

Về việc công nhận kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển, không trúng tuyển công chức xã huyện Vân Hồ đối với sinh viên hệ cử tuyển

 265/QĐ-UBND05/04/2017

Về việc công nhận kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển, không trúng tuyển công chức xã huyện Vân Hồ

Page 1 of 4 (42 items)Prev1234Next