Thông báo

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ (Continued on the next page)
 153/TB-UBND19/01/2018

Thông báo tuyển chon hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số it người giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện Vân hồ

 24/TB-UBND05/01/2018

THÔNG BÁO tuyển dụng công chức xã huyện Vân Hồ năm 2017 (Ngoài cử tuyển)

 26/TB-UBND05/01/2018

THÔNG BÁO tuyển dụng công chức xã năm 2017 đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển

 3696/TB-UBND22/12/2017

THÔNG BÁO Về việc triển khai bổ sung 63 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Vân Hồ

 2993/TB-UBND30/10/2017

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

 12/TB-HĐTD13/10/2017

THÔNG BÁO kết quả xét thuyển viên chức sự nghiệp - Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

 2613/TB-UBND20/09/2017

Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

 04/TB-HĐTD12/09/2017

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Vân Hồ năm 2017

 2509/TB-UBND11/09/2017

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 05/TB-CTTNHH18/07/2017

Thông báo Công khai bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, thuộc Tiểu khu Sao đỏ 1 xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 171/TB-PTQD12/07/2017

Thông báo mời đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Page 1 of 8 (91 items)Prev12345678Next

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả