Thông báo

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ (Continued on the next page)
 2144/TB-UBND02/08/2018

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 14 thửa đất tại khu dân cư giao đất đợt 4, mặt đường 9,5m khu Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 4) năm 2018

 1713/TB-UBND28/06/2018

Công khai Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất 06 thửa đất tại Khu Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 3) năm 2018

 907/TB-UBND11/04/2018

THÔNG BÁO danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện Vân Hồ ( lần 2)

 907/TB-UBND11/04/2018

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn huyện Vân Hồ (Lần 2)

 256/QĐ-UBND05/04/2018

THÔNG BÁO kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển, không trúng tuyển công chức xã huyện Vân Hồ năm 2018

 255/QĐ-UBND05/04/2018

THÔNG BÁO kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển, không trúng tuyển công chức xã huyện Vân Hồ năm 2018, đối với sinh viên hệ cử tuyển

 817/TB-UBND02/04/2018

THÔNG BÁO Tuyển chọn lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số it người giai đoạn 2018-2021trên địa bàn huyện Vân Hồ (lần 2)

 04/TB-BKTSH28/03/2018

THÔNG BÁO thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự tuyển công chức xã huyện Vân Hồ năm 2018

 04/TB-HĐXT13/03/2018

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian và địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển công chức xã năm 2018

 581/TB-UBND12/03/2018

Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 192/QĐ-UBND08/03/2018

THÔNG BÁO kết quả phỏng vấn và dự kiến người trúng tuyển, không trúng tuyển lao động hợp đồng theo NQ 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Page 1 of 9 (105 items)Prev123456789Next