Văn bản HĐND huyện

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: HĐND huyện
 Số 94 /HĐND17/06/2016

V/v Thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

 CT-KB17/06/2016

Chương trình và Kịch bản tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

 Lịch17/06/2016

Lịch tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã

 Số 90 /HĐND15/06/2016

V/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Collapse]Cơ quan ban hành: Quốc Hội
 Số: 1138/HD-UBTVQH1303/06/2016

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021