Xây dựng chính quyền

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ
 Số 575/UBND-NV06/04/2016

Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

[Collapse]Cơ quan ban hành: Chính phủ
 Số 04/2015/NĐ-CP09/01/2015

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 Số 01/2016/TT-BNV13/01/2016

Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Collapse]Cơ quan ban hành: Huyện ủy
 HD/BTC07/09/2016

Biểu mẫu rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối các cơ quan thuộc UBND huyện

 HD/BTCHU07/09/2016

Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối LLVT và ngành dọc

 HD/BTCHU07/09/2016

Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối xã

 39 - CV/BTCHU26/05/2016

Đôn đốc thực hiện thành lập các Ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

 QT kèm CV39-BTC/HU26/05/2016

Quy trình hướng dẫn thành lập các Ban HĐND xã

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 2613/TB-UBND

  Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của UBND huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2605/KH-UBND

  Kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án: Trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Khoa

  Xem tài liệu
 • 1234/QĐ-UBND

  THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyến - giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu