Đại hội TDTT huyện Vân Hồ lần thứ I

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

Trong hai ngày 17-18 tháng 11, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ nhất.

Truyền thanh -Truyền hình địa phương