Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động TB&XH thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).
Số ký hiệu văn bản 2045/QĐ-UBND tỉnh
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày hiệu lực 04/07/2016
Trích yếu nội dung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động TB&XH thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).
Hình thức văn bản Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20151217-2045ubndtnhlnhvcltbxh-6932.pdf