DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La)
Số ký hiệu văn bản 2033/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày hiệu lực 04/07/2016
Trích yếu nội dung DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La)
Hình thức văn bản Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20151217-danhmctthcnm20015copy-474b.pdf