ChỈ thị Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định, kinh phí xã hội hóa giáo dục, tiếp nhận quà từ thiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 11/12/2015
Trích yếu nội dung ChỈ thị Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định, kinh phí xã hội hóa giáo dục, tiếp nhận quà từ thiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho