Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Số ký hiệu văn bản QT-04
Ngày ban hành 30/11/2015
Ngày hiệu lực 30/11/2015
Trích yếu nội dung Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Hình thức văn bản Quy trình ISO
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160111-qt04kiemsoatsanphamkhongphuhop-f455.pdf