Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố (Ban hành kèm theo quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Số ký hiệu văn bản 2432/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày hiệu lực 04/07/2016
Trích yếu nội dung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố (Ban hành kèm theo quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Hình thức văn bản Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160119-bieuquytrinhgiaiquyetthutuchanhchinhlinhvucxaydungtheocochemotcuacaicachhanhchinh-34df.pdf