Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản Số 575/UBND-NV
Ngày ban hành 11/04/2016
Ngày hiệu lực 11/04/2016
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Xây dựng chính quyền
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160412-so575thuchienquychedanchutrongcoquanhanhchinhnhanuoc-332f.doc