Đôn đốc thực hiện thành lập các Ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 39 - CV/BTCHU
Ngày ban hành 27/05/2016
Ngày hiệu lực 27/05/2016
Trích yếu nội dung Đôn đốc thực hiện thành lập các Ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Xây dựng chính quyền
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160527-cv39btcdondocnophosothanhlapcacbanhdndxa52016-fb38.doc