V/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản Số 90 /HĐND
Ngày ban hành 17/06/2016
Ngày hiệu lực 17/06/2016
Trích yếu nội dung V/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160621-cv90huongdantochuckyhopthunhatxa-4e22.doc