V/v Thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản Số 94 /HĐND
Ngày ban hành 20/06/2016
Ngày hiệu lực 20/06/2016
Trích yếu nội dung V/v Thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160621-cv94ngaykyhopthunhatxacopy-b8a5.doc