HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Số ký hiệu văn bản Số: 1138/HD-UBTVQH13
Ngày ban hành 15/06/2016
Ngày hiệu lực 15/06/2016
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160621-hd1138kyhopthunhat-b437.docx