Chương trình và Kịch bản tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản CT-KB
Ngày ban hành 20/06/2016
Ngày hiệu lực 20/06/2016
Trích yếu nội dung Chương trình và Kịch bản tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160621-chngtrnhkchbn-f349.docx