Biểu mẫu đề nghị trợ giúp xã hội
Số ký hiệu văn bản BM-BTXH
Ngày ban hành 22/06/2016
Ngày hiệu lực 22/06/2016
Trích yếu nội dung Biểu mẫu đề nghị trợ giúp xã hội
Hình thức văn bản Biểu mẫu Thủ tục hảnh chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160622-biumutrgipxhi-1d41.doc