Đơn đăng ký biến động đất đai
Số ký hiệu văn bản 09/ĐK
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Đơn đăng ký biến động đất đai
Hình thức văn bản Biểu mẫu Thủ tục hảnh chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160804-dondkbd-5181.doc