Tờ khai đăng ký khai tử
Số ký hiệu văn bản ĐKKT
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Tờ khai đăng ký khai tử
Hình thức văn bản Biểu mẫu Thủ tục hảnh chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160804-tkhaingkkhait-6c20.doc