Biểu mẫu rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối các cơ quan thuộc UBND huyện
Số ký hiệu văn bản HD/BTC
Ngày ban hành 07/09/2016
Ngày hiệu lực 07/09/2016
Trích yếu nội dung Biểu mẫu rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối các cơ quan thuộc UBND huyện
Hình thức văn bản Xây dựng chính quyền
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160912-mursotquyhochcnbcccquanhuyn-25da.zip