Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối xã
Số ký hiệu văn bản HD/BTCHU
Ngày ban hành 07/09/2016
Ngày hiệu lực 07/09/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 khối xã
Hình thức văn bản Xây dựng chính quyền
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20160912-mursotquyhochkhix-81e0.zip