Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện
Số ký hiệu văn bản 2374A
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày hiệu lực 25/08/2017
Trích yếu nội dung Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20170913-cv2374a201708290946131610-2c19.pdf