Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
Số ký hiệu văn bản 02/BC-HĐTĐ
Ngày ban hành 11/09/2017
Ngày hiệu lực 11/09/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20170913-denk0220170913035857279270-4a55.pdf