Công điện khẩn Cơn bão số 11
Số ký hiệu văn bản 2803/CĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày hiệu lực 13/10/2017
Trích yếu nội dung Công điện khẩn Cơn bão số 11
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho