Công điện ứng phó cơn bão số 02 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 31/CĐ-BCH
Ngày ban hành 16/07/2017
Ngày hiệu lực 16/07/2017
Trích yếu nội dung Công điện ứng phó cơn bão số 02 năm 2017
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho