Công điện khẩn:Cơn bão số 04 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 34/CĐ-BCH
Ngày ban hành 24/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Trích yếu nội dung Công điện khẩn:Cơn bão số 04 năm 2017
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho