Công điện Phóng chống thiên tai
Số ký hiệu văn bản 39/CĐ-BCH
Ngày ban hành 24/08/2017
Ngày hiệu lực 24/08/2017
Trích yếu nội dung Công điện Phóng chống thiên tai
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho