công điện chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường
Số ký hiệu văn bản 55/CĐ-BCH
Ngày ban hành 20/11/2017
Ngày hiệu lực 20/11/2017
Trích yếu nội dung công điện chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho