aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Số ký hiệu văn bản aa11
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho