Quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 639/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2018
Ngày hiệu lực 30/03/2018
Trích yếu nội dung Quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hvanho