Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-ct-03-dien-tap-xa.pdf