Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 53/UBBC
Ngày ban hành 08/05/2021
Ngày hiệu lực 08/05/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-53 cv ubbc huong dan trong truong hop cach ly covid 19 dung.pdf