Tờ trình Xin chủ trương triển khai một số hạng mục tu bổ Hang mộ Tạng Mè, xã Suối Bàng phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ du lịch ( thay thế bản đã phát hành)
Số ký hiệu văn bản 1722/ITr - UBND
Ngày ban hành 04/08/2021
Ngày hiệu lực 04/08/2021
Trích yếu nội dung Tờ trình Xin chủ trương triển khai một số hạng mục tu bổ Hang mộ Tạng Mè, xã Suối Bàng phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ du lịch ( thay thế bản đã phát hành)
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm tl 1722 thay.pdf