Phương án phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid - 19
Số ký hiệu văn bản 2738/PA-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung Phương án phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid - 19
Hình thức văn bản Phương án
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-2738 pa xu ly ctr covid 19 cuong da sua_duc tham gia.pdf